HOME

Introductie project

- De voornaamste doelstelling van het project is de ontwikkeling van kennisinstrumenten ten behoeve van elektriciens om hen in staat te stellen laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te installeren als een evident onderdeel van een moderne elektrische installatie in een gebouw. Dit betreft zowel nieuwe installaties als uitbreidingen of renovaties van bestaande installaties. Het project richt zich specifiek op laadinfrastructuur in de private sfeer, dit omvat zowel de residentiële als de commerciële omgevingen.

- Een tweede doelstelling is KMO's bij te staan bij de ontwikkeling van eigen laadinfrastructuur conform de internationale regelgeving en het Belgische AREI. Deze laadinfrastructuur moet zich kunnen meten met de state-of-the-art op de internationale markt. Ze moet klaar zijn om geïntegreerd te worden in het Vlaamse smartgrid, verschillende betalingssystemen en onzekere toekomstige ontwikkelingen toelaten.

- De derde doelstelling is de mogelijkheden te onderzoeken die de aanwezigheid van laadinfrastructuur en de energiebeheer van de bijhorende elektrische wagen bieden voor zgn V2H (vehicle-to-home) toepassingen. Meer concreet worden de mogelijke synergiën tussen kleine zelfproductie-eenheden en de laadinfrastructuur onderzocht. Dit zowel voor typische particuliere PV-installaties als micro-WKK-installaties in KMO omgeving met enkele elektrische wagens


Newsfeed